Inheritance ( warisan ) pada bahasa pemrograman C#

Inheritance ( warisan ) pada bahasa pemrograman C# | IDCSharp

Inheritance ( warisan ) pada bahasa pemrograman C# | IDCSharp


Inheritance ( warisan ) pada bahasa pemrograman C# | IDCSharp
Inheritance ( warisan ) pada bahasa pemrograman C# | IDCSharp

Inheritance merupakan salah satu yang paling penting dalam OOP atau object oriented Programming pada bahasa pemrograman C#, Kita dapat mendefinisikan suatu Class menggunakan atau berdasarkan Class yang lain.

Class yang Propertinya diwariskan oleh Class yang lain disebut dengan Base Class

Dengan menggunakan Inheritance, kamu dapat membuat program menjadi lebih mudah.

Berikut adalah contoh deklarasi dar Inheritance atau warisan dalam bahasa pemrograman C#.

class Mobil {
 public int Roda {get; set;}
 public int Tahun {get; set;}
}

Sekarang kita akan membuat turunan dengan Class lain :

class Civic : Mobil {
 public Civic() {
  Roda = 4;
 }
 public void Klakson() {
  Console.Write("Biiim...!!!");
 }
}

Untuk memakai Base Class, kamu perlu menambahkan titik dua ( : ) untuk dapat mengaksesnya. Member Public pada Class Mobil, akan menjadi member Public pada Class Civic.

Dengan begitu, kamu dapat mengakses member dari Class Civic menggunakan Constructor.

contoh :

static void Main(string[] args) {
 Civic c = new Civic();
 Console.WriteLine(c.Roda);
 // Output = 4

 c.Klakson();
 //Outputs "Biiim...!!!"
}

Perlu di ingat, bahawa selain member Inheritance juga mewariskan Method pada base Class.

class Mobil{
 public void Klakson() {
  Console.WriteLine("Biiim...!!!");
 }
}
class Civic : Mobil {
 int Roda;
}
static void Main(string[] args) {
 Civic c = new Civic();
 c.Klakson();
 //Outputs "Biiim...!!!"
}

Method Klakson dapat di panggil, yang mana method Klakson di deklarasikan pada Base Class.